నిర్మాతల హిరో అల్లు అర్జున్

వరుడు నిర్మాత, తనకు కనిపించిన అందరి దగ్గర అల్లు అర్జున్ ను తెగ పొగిడేస్తున్నాడు అంట. ఎందుకంటే సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ పడుతున్న కష్టమే కాదు, ఇప్పటివరకు ఈ సినిమా ఎకౌంట్స్ లో అల్లు అర్జున్ ఖర్చు 16,000 మాత్రమేనంట.

అంటే అల్లు అర్జున్ కు తనకు వచ్చే డబ్బులు కంటే సినిమాకు పడే కష్టమే ఎక్కువ అని నిర్మాత తెగ సంబరిపడి పోతున్నాడు.. నిర్మాత తృప్తిని లాభంను బట్టే తన రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటున్న హిరోను ఏ నిర్మాత పొగడడు చెప్పండి. నాకు ఈ నిర్మాత విషయం పెద్దగా ఎక్కలేదు కాని వరుడు సినిమా కోసం అల్లు అర్జున్ చూపిస్తున్న శ్రద్ధ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రి లో మరే ఇతర హిరో కూడా చూపించనంత వుందట. HARD WORK wins the RACE.

అటు నిర్మాతకు, ఇటు ప్రేక్షకులకు వారు కోరుకుంది ఇచ్చే హిరో అల్లు అర్జున్.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.