అధికార పార్టీకి ప్రత్యన్నమయం

this post is for relief. 🙂

రాజకీయం అంటే అక్రమ సంపాదనకు రాజ మార్గం. ఆదిపత్యం కోసం రాజకీయలలో ఏమి చేసినా తప్పు కాదు. ఎందుకు అలా చెయ్యాలి అనుకుంటే రాజకీయ అసమర్డుడుగా పిచ్చ చూపులు చూడాలి.

“అధికార పార్టీకి ప్రత్యన్నమయం”, ఈ నినాదాన్ని ప్రజలకు చేర్చడానికి సొంత మీడియా. ఇదే విజయ రహస్యం.

వీడు లేదా వాడు దోచుకోవడమే జరగాలి. సామాన్యుడు, వీడికి లేదా వాడికి జై కొడుతూ దోచుకోవడంలో భాగస్తులు కావాలి. సామాన్యుడికి రాజకీయం తెలిసినా తెలియనట్టు వుండాలి. అధికారంగా దోచుకోవడానికి మూడో వాడు ప్రయత్నం చేస్తే, రాష్ట్రంలో ఈ రోజు చూస్తున్న పరిస్థితులే వస్తాయి.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు. Bookmark the permalink.