కాలం

అందరూ కాలం ఎంతో విలువైంది అంటూ వుంటారు. కానీ నాకు ఎప్పుడూ అలా అనిపించ లేదు. ఒక్కోసారి మాత్రం అప్పుడు అలా చేసి వుండవలసింది కాదు అనిపిస్తూ వుంటుంది.

ఇదో ఇంగ్లీష్ సినిమా(click me అనుకుంట) లో హిరో present ను లైక్ చెయ్యడు. లైఫ్ ను ఫార్వర్డ్ చేసుకుంటూ పోతాడు. అది నిజమే అనిపించింది. నాకు కనిపించే లోకం అంతా present time ను ఎలా కిల్ చెయ్యాలని చూస్తున్నారు తప్ప, present ను ఆస్వాదించడం లేదు. పరిస్థితులు ఎలా వున్నా present ను ఎంజాయ్ చెయ్యగల్గాలి.

ఎలా వుంటుందో తెలియని రేపు(భవిష్యత్తు) కోసం ఈ రోజు కష్టపడటం తప్పు లేదు. ఈ రోజు కూడా మన జీవితమే అని మర్చి పోకూడదు. కష్టపడటంలో సుఖాన్ని చూడగల్గితే అది సాధ్యమే.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in కన్‌ఫ్యూజన్, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.