గమ్యం

ఎందుకో తెలియదు ఈ మధ్య “మనిషి గమ్యం ఏమిటి ?” అనే ప్రశ్న నన్ను ఎప్పుడూ వెంటాడుతుంది. ఎన్ని కోణాలలో ఆలోచించినా ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం “మరణం” అనే అనిపిస్తుంది.

మనిషి గమ్యం మరణం అయితే, “మనిషి లక్ష్యం ఏమి వుండాలి ?” అనే ప్రశ్నకు మాత్రం సమాధానం తట్టడం లేదు.

నేను గమనించిన మరో విషయం(నేను కూడా అదే చేస్తాను) ఏమిటంటే, “ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరిని నిందించడం” . ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరిని నిందించడం అంటే మూడో వ్యక్తిని తిట్టడం/కించ పరచడం మాత్రమే కాదు, ఒకరిని తక్కువగా ఉహించడం కూడా తప్పే.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.