వ్రాయవలసింది బోల్డంత వుంది

మొన్న శుక్రవారం ఆఫీస్ లో ఎవరూ లేకపోవడం, చదవాలని ఇంటరెస్ట్ లేకపోవడంతో బ్లాగు మీద పడి నా ఆలోచనలను బయటకు తీసాను. వ్రాయవలసింది బోల్డంత వుంది అని తెలిసింది. హాడావుడిగా వ్రాసేయడం, పూర్తీ అవగాహానా లోపం వలన నా పోస్ట్స్ నాకే చాలా సార్లు అర్ధం కావు అని నాకు తెలుసు. అప్పుడు అలా వ్రాయకపోతే ఆ ఆలోచన మరుగున పడిపోయే అవకాశం వుంది. టైం దొరికినపుడు అలా ఎందుకు వ్రాసాను, ఏమి వ్రాయాలనుకున్నాను అని నిదానంగా ఆలోచిస్తే ఒక మంచి రూపం(నాకు అర్ధం కావడం) తీసుకు రావచ్చు అని అభిప్రాయం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా. Bookmark the permalink.