ఈ నెలలో నా లక్ష్యం

ధీర్ఘ కాలం పాటు ఒకే ప్రాజెక్ట్ లో పని చెయ్యడం వలన, బయట ప్రపంచం ఏమీ తెలియదు నాకు. అదృష్టమో, దురదృష్టమో ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చేయడం జరిగింది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయ్యి సంవత్సరం మించి పోయినా, ఈ ప్రాజెక్ట్ లో అ ఆ లు కూడా సరిగ్గా నేర్చు కోకుండా కాలం గడిపేస్తున్నాను. దానికి కారణం పాత ప్రాజెక్ట్ లోకి తిరిగి వెళ్ళే అవకాశం మళ్లీ వస్తుందనే ఆశ. వచ్చినట్టే వచ్చి రాకపోవడంతో వస్తుందనే నా ఆశలు చావడం లేదు.

మొన్న కొత్త ప్రాజెక్ట్ పై దృష్టి పెట్టి అ ఆ లు నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను. అప్పుడే మూడు రోజులు గడిచి పోయాయి గాని, ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ నెల లక్ష్యం ఇదైతే బాగానే వుంటుంది. చూడాలి.

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.