ప్రజారాజ్యం పవన్ కళ్యాన్

ప్రజారాజ్యం స్థాపించి చిరంజీవి పొరబాటు చేసాడని నేను ఎప్పుడూ ఫీల్ అవ్వలేదు. ప్రజారాజ్యం కోసం పవన్ కళ్యాన్ అనవసరంగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు అని మాత్రం ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాన్ కూడా నాలానే పెద్ద కన్‌ఫ్యూజన్ లో వున్నాడు. మరియు తన కాలాన్ని పోలిటిక్స్ కోసం కేటాయించ గల ఓపిక తనకు లేదు అని నాకు తెలుసు.

నేను గమనించిన విషయాలు:
ప్రజలకు ఎవరీ అవసరం లేదు.
ప్రజల గురుంచి ఎక్కువ ఆలోచించ వలసిన పనిలేదు.
మన దగ్గర శక్తి వుంటే, మన దగ్గర నుంచి ఆశించే వారిని ఆదుకుంటే చాలు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in కన్‌ఫ్యూజన్, రాజకీయాలు, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.