సినిమా రివ్యూలు

నిజాయితీగా ఎంతో కష్టపడి తెర కెక్కించిన సినిమాను ఎవరైనా విమర్శిస్తే ఎంతో కోపం వచ్చేసేది. వెటకారం చేస్తే నా కోపం తారా స్థాయికి చేరుకోనేది.

ఎందుకో కాని ఇప్పుడు కోపం రావడం రాలేదు. అది వాడి వ్యూ అని చదివి వదిలేస్తున్నాను. నిన్న “ఏ మాయ చేసావె” సినిమా విషయంలో “సినిమా బాగుంది” అని నా ఫ్రెండ్ చెప్పినపుడు ఎందుకు నచ్చిందో కనుక్కొని మరీ, ఆకట్టుకోవడానికి “అది చేసాడు, ఇది చేసాడు” అని వాడితో వాదిస్తుంటే “ఆకట్టుకోవడమే సినిమా లక్ష్యం అయినపుడు ఎలా ఆకట్టుకుంటే తప్పేంటి ?” అనే ప్రశ్న ఉదయించింది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా. Bookmark the permalink.