చిరంజీవిని తక్కువ అంచనా వేయవద్దు

మాట మార్చినందుకు చిరంజీవిపై కోపం వున్నా, “ఇప్పటికైనా మేము కోరుకునేది సమైక్యాంధ్రనే” అని చిరంజీవి చెప్పినందుకు చిరంజీవి పై గౌరవం వుంది.

తెలంగాణ రాకపోయినా “ఇదిగో తెలంగాణ .. అదిగో తెలంగాణ ..” అంటూ ప్రజలను మోసం చేసే వాళ్ళకే ప్రజలు పట్టం కడతారు. అది ప్రజల వీకేనెస్. ప్రజలను మోసం చెయ్యడం , మభ్య పెట్టడం , రెచ్చగొట్టడం రాజకీయ నాయకులకు బాగా తెలుసు.

మా ఫ్రెండ్ తో నిన్న చిరంజీవి గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే, మా మధ్య జరిగిన సంభాషణ సారాంశం:

“చిరంజీవి ఒక మహాశక్తి. అందులో ఏ మాత్రం డౌట్ లేదు.”

“మీ స్థాయిలో మీరు ప్రజలను మోసం చేసుకుంటూ దేశాన్ని దోచేసుకొండి. చిరంజీవిని అవమానించాలని ప్రయత్నం చేస్తే అడ్రస్సు లేకుండా పోతారు.”

“ఇదేదో సెంటిమెంట్ డైలాగ్ కాదు. మీరు చేసే పనులు ప్రజలకు మేలు జరిగితే దేవుడే మీకు అండ. అలా కాకుండా చిరంజీవిని అవమానించడానికి చేస్తే మాత్రం మాటాషే.”

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in Xclusive. Bookmark the permalink.