కాంప్రమైజ్

ఏ విషయంలో నైనా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం చాలా కష్టమైన పని. నా జీవితానుభవం ప్రకారం, ఇమీడియేట్ మనశ్శాంతి లభించాలంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వడమే సులభమైన మార్గం. ఉదాహరణకు “xyz అంటే ఇష్టం లేదు” అనుకొండి. xyzను ద్వేషిస్తూ కాలం గడిపితే, నష్టం మనకే. కాంప్రమైజ్ అయ్యి xyz అంటే ఇష్టం కలుగజేసుకుంటే మనసు ప్రశాంతంగా వుంటుంది. చాలా విషయాలలో నేను ఇదే ఫాలో అవుతాను, కానీ కొన్ని విషయాలలో మాత్రం కాంప్రమైజ్ కాలేను. అలా అని నాకు ఇష్టం లేనివాటిని ద్వేషిస్తూ కాలం గడపను. అందుకే నేను ఒకరి వలన మనశ్శాంతి కోల్పోవడం జరగదు.

నాకు నేనే శత్రువుని తప్ప, నాకు శత్రువులు లేరు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.