నిన్న

సాయంత్రం 6 నుంచి 9 దాకా నా మీద ఏ ఒత్తుడులు లేని సమయం. అంటే పక్కా ఫ్రీ టైం. ఈ టైంను సద్వినియోగం చేసుకునే ప్రయత్నంలో వున్నాను. నిన్న పరఫెక్ట్ గా వినియోగించు కున్నట్టుగా అనిపించింది. నిన్న ఆ 3 హవర్స్ లో చేసిన పనులు.

  1. తెలుగు లోకజ్ఞానం కోసం – న్యూస్ పేపర్లు, మూవీ డిస్కషన్స్(చిరంజీవి పుణ్యమా అని రాజకీయ డిస్కషన్స్ అయిపోయాయి), తెలుగు బ్లాగులు. (బలవంతంగా తప్పదు అన్నట్లు ముగించాను)
  2. అధ్యాత్మిక జ్ఞానం కోసం – సాయిబాబా పారాయణం (బలవంతంగా స్టార్ట్ చేస్తాను కాని, చదివేటప్పుడు భలే అనుభూతి కలుగుతూ వుంటుంది).
  3. లినిక్స్ ఒక్కటే చదవాలంటే బోరుగా వుంది. అందుకనే a2zdreams.com సైట్ డెవలపమెంట్ కోసం పనికి వస్తుంది కదా అని, పెరలెల్ గా drupal.org CMS నేర్చుకోవడం కూడా స్టార్ట్ చేసా. networking నేర్చుకోవాలన్నది కూడా ఒక డ్రీమ్. దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి.
ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in a2z. Bookmark the permalink.