బావిలో కప్ప

నా చూట్టూ ఒక చిన్న సర్కిల్ గీసుకున్నాను. అంటే బావిలో కప్పలా అన్నమాట. సర్కిల్ నేను గీసుకున్నాను అనే కంటే అదే ఏర్పడింది అంటే బావుంటుందేమో. దీని వలన నాకు బయట ప్రపంచం గురుంచి పెద్దగా తెలియదు. ఇక్కడ నేను బాద పడవలసిన విషయం ఏమిటంటే, నా చూట్టూ వున్న సర్కిల్ నా అధీనంలో లేదు. ‘నేను తప్పు చెయ్యను, తప్పుగా ఆలోచించను’ అనే అహంభావం వలన, అధీనంలోకి తెచ్చుకునే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యలేదు.

డిసెంబర్ నెలలో ఒకసారి సాయిబాబా పారాయణం చేసాను. అప్పటి నుండి నా చూట్టూ వున్న సర్కిల్ నా అధీనంలోకి రావడం మొదలైంది. ఇప్పటికి 90% వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను.

నేను నా చూట్టూ గీసుకున్న సర్కిల్ నుంచి బయటకు రాను, రాలేను. సాయిబాబా కృపతో నా సర్కిల్ పరిధిని పెంచుకోగలను అని అనుకుంటున్నాను.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సాయిబాబా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.