పదేళ్ళు – కాలమే అన్నిటికీ సమాధానం

గత పదేళ్ళల్లో నాలో వచ్చిన మార్పులు తలుచుకుంటే చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా వుంది. ఏ విషయానికి కూడా నేను ఎక్కువ ఆనందపడను. నేను ఎక్కువ ఆనందపడను కాబట్టి, నాకు బాదలు కూడా తక్కువే. కాలమే అన్నిటికీ సమాధానం అని గట్టిగా నమ్ముతాను కాబట్టి , సంఘటనలపై స్పందించే గుణం తక్కువ. దానికి తోడు ఏది ఒప్పు, ఏది తప్పు అనే దానిపై ఎప్పుడూ కన్ఫ్యూజనే.

పదేళ్ళ క్రితం ఏ బాద్యతలు లేని వాడిని. కాని ఇప్పుడు ప్రతిక్షణం నాతో పాటు ముగ్గురి గురుంచి ఆలోచించ వలసిన బరువైన తీపి బాద్యత.

రెండేళ్ళ క్రితం నాకు drupal అంటే తెలియదు, CMS అంటే తెలియదు, ubuntu అంటే తెలియదు. కాని ఇప్పుడు 24 గంటలు వాటి గురించే ఆలోచిస్తున్నాను. అని వ్రాసుకోవాలనుకున్నాను. రెండేళ్ళు మరీ చిన్నగా వుంది, పదేళ్ళ క్రితం నేను ఏమిటి అని ఆలోచించుకుంటే పుట్టిన పోస్ట్ ఇది.

no need to worry about any thing – కాలమే అన్నిటికీ సమాధానం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.