బ్రోకర్ పని updates

పని లేనోడు పిల్లి తల గొరిగినట్టు ఒక చిన్న బ్రోకర్ పని కల్పించుకున్నాను అని మొన్న రాసాను. దీని వలన నాకొచ్చేది ఏమిటి అంటే ఏమి లేదు. ఇక్కడ విశేషం ఏమిటంటే రెండు పార్టీలు పెద్ద ఇంటరెస్ట్ గా వున్నట్టు అనిపించడం లేదు.

కెలికాం కదా అని కంటీన్యూ చేస్తున్నాను. కాని ఎప్పుడు బయట పడతానా అని ఎదురు చూస్తున్నాను. ఈ అనుభవంతో ఇటువంటి పనులకు ఇదే ఫస్ట్ & లాస్ట్.

ఒకటి మాత్రం తెలుసుకున్నాను. మన కష్టం, ఆ పై దేవుడి కరుణ మీద తప్ప ఎవరి మీద ఆదారపడకూడదు అని.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.