అండ

మన రాష్ట్రంలో లక్జరీగా ఇబ్బందులు లేకుండా బ్రతకాలంటే నాయకుల అండ కావాలి అని ఈరోజు కనఫార్మ్ అయ్యింది..

నేను ఇప్పటి దాకా ఎవరో ఒకరి అండ మాత్రమే కావాలనుకునే వాడిని. నాయకుల అండ అని మాత్రం ఈ రోజే తెలిసింది.

ఇది తప్పు అని నేను అనుకోవడం లేదు. ఎందుకంటే నేను కూడా అండ కోసం ఎవరి దగ్గరకో వెళతాను. వెళ్ళాలి.

అసలు తప్పంతా నేను లక్జరీగా బ్రతకాలి అనుకోవడంలో వుంది. ఎన్నిసార్లు సాయిబాబా పారాయణం చేసినా, ఈ జన్మలో నీతిగా బ్రతకడం కష్టం. డబ్బు, తద్వారా లక్జరీపై మమకారం చంపుకోవడం impossible.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in కన్‌ఫ్యూజన్, సాయిబాబా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.