పంచభూతాలు – వేదం

సినిమా క్రియేటర్(దర్శకుడు) ఒక లక్ష్యం రెండు గంటల పాటు ప్రేక్షకుడిని వేరే లోకంలోకి తీసుకుని వెళ్ళడం అయితే, రెండో లక్ష్యం సినిమాకు డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టిన నిర్మాతకు కాసుల వర్షం కురిపించడం.

read more at http://www.jaichiranjeeva.com/content/five-elements-vedam

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in నిజంకాకపోవచ్చు, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.