రాంగోపాలవర్మ: చిరంజీవి

చిరంజీవి రాజకీయ ప్రవేశంపై మీ అభిప్రాయం చెప్పండని రాంగోపాలవర్మను అడిగితే “నేను చాలా హ్యాపి. ఆయనను రోజూ వార్తలలో చూడవచ్చు” అని సమాధానం చెప్పాడు.

రాంగోపాలవర్మ చెప్పింది నిజం. చిరంజీవిని రోజూ వార్తలలో చూసే భాగ్యం కలుగుతుంది. నిస్వార్దంలో కూడా స్వార్దం వుంటుంది. చిరంజీవి ఎజెండా ఏదయినా, ప్రజా అవసరాలపై ఆయన చేస్తున్న పోరాటం చూస్తుంటే ముచ్చటేస్తుంది.

చిరంజీవి రాజకీయ రంగ ప్రవేశం వ్యక్తిగతంగా ఆయనకు నష్టం కలిగిస్తుందనిపించినా, ప్రజలకు మేలే తప్ప కీడు కాదు. ప్రజలు ఆయనకు పట్టం కట్టే రోజు వస్తుందని ఆశీస్తున్నాను.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, సినిమా. Bookmark the permalink.