మార్గం

పెద్దాయన: నీ బాద ఏమిటి ?
నేను: కన్‌ఫ్యూజన్

పెద్దాయన: నీ పని నువ్వు చేసుకోకుండా నీ కెందుకు వచ్చిన కన్‌ఫ్యూజన్?
నేను: ఆఫీస్ లో చేతినిండా పని వుంటే, పనిలో నిమగ్నమై పక్క చూపులు వుండవు. పని లేకపోవడం వలన, లోక జ్ఞానం కోసం అని అవి ఇవి చదివి బుర్ర పాడు చేసుకోవడం అలవాటయిపోయింది.

పెద్దాయన: అందరూ నీలానే తయారవుతున్నారు.
నేను: ఏది ఏమైనా ప్రజా సమస్యలను, ప్రజా అవసరాలను రాజకీయం చేస్తే తప్పు లేదు.like పోలవరం.

పెద్దాయన: ప్రజలు కోరుకుంటున్న తెలంగాణ ఉద్యమం ఎందుకు తప్పు అవుతాది ?
నేను: నేను కాదనను.. శాంతియుతంగా చెయ్యాలి. నాయకులంతా ఒకటై రాజకీయ సంక్షోభం సృష్టించాలి.తెలంగాణ నాయకులంతా ఒకటైతే తెలంగాణ సాధ్యమే. వారికి ఆంధ్ర వాళ్ళను రెచ్చగొట్టడమే సరిపోతుంది. అదే నా బాద.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in కన్‌ఫ్యూజన్, Xclusive. Bookmark the permalink.