ఉపకారం

స్వార్ద ప్రయోజనం లేకుండా ఎవరూ ఎవరికీ ఎలాంటి ఉపకారం చెయ్యరు. చిన్న ఉపకారం చేసినా పదే పదే ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూనే వుంటారు. లేదా దెప్పి పొడుస్తారు. ఉపకారం పొందిన వారు తమకు జీవితాంతమూ కృతజ్ఞులై విశ్వాసంతో, విధేయులై ఉండాలని కోరుకుంటారు. అలా వుండని సందర్భంలో విశ్వాస ఘాతుకులుగా ముద్ర వేస్తారు.

పై వ్యాఖ్యలు ఈనాడు అంతర్యామిలో కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ గారు వ్రాస్తే చదివాను.

మొదట నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను ? .. తర్వాత నా జీవితానుభవంలో నాకు ఎదురైన వాళ్ళలో నేను గమనించింది ఇక్కడ వ్రాసుకోవాలని ..

continued ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.