సత్యమేవజయతే ..

http://apmediakaburlu.blogspot.com/2010/05/blog-post_10.html

ఇది చదివాక నాకు అనిపించిన మాటలు:
అవినీతికి అభిమానులున్న ప్రపంచం మనది. దేవుడున్నాడు అనే విషయం మర్చిపోయి అవినీతిని అవినీతి తోనే ఎదుర్కోగలం అనే భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాం.

అవినీతితో అవినీతిపై చేసే పోరాటంలో తాత్కాలిక ఆనందం విముక్తి పొందవచ్చేమో .. అంతిమ విజయం మాత్రం నీతి, ధర్మం మరియు సత్యం పక్షానే నిలుస్తుంది.

జర్నలిజం నిజాయితీతో కూడిన వృత్తి. జర్నలిజం వ్యాపారంగా మారిందని బాద పడేలోపే, ఇంకో ముందు అడుగు వేసి రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో కీలుబొమ్మ అయ్యింది. ఇటువంటి మీడియాపై పోరాటం చేయడం వృధా ప్రయాస.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in అవర్గీకృతం. Bookmark the permalink.