మహేష్ బాబు బాటలో పవన్ కళ్యాణ్

ఇలా మహేష్ బాబు బాటలో పవన్ కళ్యాణ్ పయనిస్తే బాగుంటుంది. కాని, నేను మాట్లాడను నా సినిమాలు మాత్రమే మాట్లాడతాయి అని పవన్ కళ్యాణ్ అంటాడు.
http://twitter.com/urstrulymahesh

చేసేది లేక ఈ అప్ డేట్స్ ఫాలో అయ్యి సరిపెట్టు కోవడమే.
http://twitter.com/allusirish

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in a2z. Bookmark the permalink.