గజిబిజి గందరగోళం

ఒక మంచి జాబ్ కు రిజైన్ చేయడం అంటే బాదే. సంవత్సరం పైగా చేస్తున్న ఈ జాబ్ లో రిలేషన్స్ ఏమీ డెవలప్ చేయలేదు. నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనసు పెట్టి పనిచేయలేదు. ఈ విధంగా ‘నేను’ అంటే ఏమీ ప్రత్యేకత లేదు.

ఇటువంటి సమయంలో ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న మరో అవకాశం రావడంతో ఈ జాబ్ వదలడం తప్పడం లేదు.

వున్న మంచి జాబ్ వదులుకోవడం చాలా బాదగా వుంది. మనసంతా గజిబిజి గందరగోళంగా వుంది.

నాదేముందిలే .. సాయిబాబా నడిపిస్తుంటే నడుస్తున్నాను .. అంతే

జూన్ ఎండ్ దాకా కొత్త ప్రాజెక్ట్(వర్క్) తో బిజీ .. బిజీ ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.