ప్రాజెక్ట్స్ ఫెయిల్

ఏదైనా సాధించాలి అంటే ‘అవసరం’ ‘ఉత్సాహం’ వుండాలి. నా లక్ష్యసాధనకు ఆ రెండూ కరువవుతున్నాయి. ఆ విధంగా నేను చేపట్టిన ప్రాజెక్ట్స్(ఖాళీ సమయంలో నేను చేసే ప్రాజెక్ట్స్), ప్రజారాజ్యం పార్టీ అంత ఘోరంగా ఫెయిల్ అయ్యాయి.

కొత్త ప్రాజెక్ట్(వర్క్)తో జూన్ ఎండ్ వరకు ఫుల్ బిజీ అవుతాను అనుకుంటున్నాను. సో, ఎక్స్ట్రా పనులకు పూర్తిగా దూరంగా వుండవలసి వస్తుందేమో ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.