వేదం ఆడియో గురుంచి

“వేదం ఆడియో గురుంచి వ్రాయాలంటే సినిమా చూడాలి. సినిమాలో ఏ సిట్యువేషన్ లో ఆ సాంగ్ వచ్చిందో తెలియాలి.” అన్నట్టుగా గా ఆడియో వుంది.

ఈ వేదం సినిమా కూడా గమ్యం సినిమా మాదిరి ఆకట్టుకుంటుందని ఆశీస్తున్నాను.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా. Bookmark the permalink.