శ్రీ కృష్ణ కమిటీ కాలయాపన కోసమే

ప్రజాభీష్టం పరిగణలోకి తీసుకుంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయడమే పరిష్కారం.

ప్రజలను చల్లార్చడానికి, రెండో పరిష్కారం ఏమిటంటే “తెలంగాణ వాదుల/నాయకుల మధ్య విద్వేషాలు సృష్టించడం”. తెలుగుదేశం , కాంగ్రెస్ పార్టీలు అదే పనిలో వున్నాయి.

కేంద్రం తన అంగీకారాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేసిన తరువాత శ్రీ కృష్ణ కమిటీ కాలయాపన కోసమే.

ఇప్పుడు తెలంగాణ నాయకులంతా ఏకమైతే తెలంగాణ ఏర్పాటు చాలా ఈజీ. తెలంగాణ అంశం ద్వారా లబ్ది పొందాలనుకునే వాళ్ళే ఎక్కువ కాబట్టి, ఈ నాయకులు ఏకమవ్వడం అనేది జరగని పని.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in Xclusive. Bookmark the permalink.