ప్రస్థానం .. వేదం ..

ప్రస్థానం .. వేదం .. for me another Two Telugu Movies ..

ఈ సినిమాలకు వచ్చిన ప్రశంసలు చదువుతుంటే/వింటుంటే చాలా ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.

మన తెలుగోడు .. మన భారతీయుడు .. మన కులపోడు .. మన మతపోడు .. ఈ సినిమాలు తీసారు అని గర్వ పడాలా ? మానవత్వం పక్కన పెట్టి మన అనే ఫీలింగ్ చూపించాలా ?

ఈ సినిమాలను పొగడటానికి వందలో 90% ఇష్టపడే ఫార్మేట్(ఆరు పాటలు, ఆరు ఫైట్లు) ను ఎందుకు వెటకారం చెయ్యాలి ?

సినిమా అంటే, ఆ క్షణంలో ఒక ఎమోషన్ కు గురి కావడం. ఆ క్షణం అంటే ఒక రోజు , ఒక వారం , ఒక నెల , ఒక సవంత్సరం కావచ్చు.

నీతులు చెప్పేవాడే పాటించడు. ఇంకా చూసేవాడు, వినేవాడు పాటిస్తాడు అనుకోవడం ఏమి అనుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు.

ప్రస్థానం .. వేదం .. కొందరికి మంచి సినిమాలు, గొప్ప సినిమాలు కావచ్చు. మిగతావాన్ని చెడ్డ సినిమాలుగా వెటకారం చేస్తుంటే చాలా బాదగా వుంది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.