నా మనసు

ఎన్నో ఆలోచనలు .. ఎన్నో కలలు .. ఎన్నో లక్ష్యాలు .. కానీ నా మనసంతా, నాకు దొరికిన టైంను ఏ విధంగా కిల్ చేద్దామనే చూస్తుంది.

ప్రతివోడు సలహాలు ఇచ్చేవాడే. నీతులు చెప్పేవాడే. వాళ్ళల్లో నేను ఒకడిని కావడం నాకు ఇష్టం లేదు. నీతులు చెప్పాలి, సలహాలు ఇవ్వాలి అంటున్న నా మనసును నేను అదుపులో పెట్టుకునే పనిలో వున్నాను.

My POINT is నా బొంగులో సలహాలు, నీతులు ఎవరికీ అవసరం లేదు. నన్ను నేను ఉద్దరించుకుంటే నా ఈ జన్మ ధన్యమయినట్లే.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.