మర్యాదరామన్న ఆడియో రివ్యూ

పిచ్చ పిచ్చగా వినంగానే నచ్చేసింది అనలేను. కాని పాటలు బాగున్నాయి అనిపించింది.

రాజమౌలి అంటే మాస్ డైరక్టర్. కీరవాణి అంటే క్లాస్. రాజమౌలి లాంటి తమ్ముడు వుండటం కీరవాణికి దేవుడిచ్చిన పెద్ద వరం అని చెప్పవచ్చు.

1. అమ్మాయి కిటికీ పక్కన కూర్చుంది ..
చక్రీ అంటే మాస్. క్లాస్ సాంగ్స్ కూడా మాస్ గా వుండటం ఈయన ప్రత్యేకత. దీనికి పూర్తీ విరుద్దం కీరవాణి అనవచ్చు. ఈ పాట మాస్ కు నచ్చే విధంగా వున్న క్లాస్ పాట అంటాను. ట్రైన్ లో సాగే పాటలా వుంది.

2. ఉద్యోగం వూడిపోయింది ..
ఈ పాట కూడా, పై పాట లానే వుంది.

3. రాయలసీమ మురిసి పడేలా ..
తెలుగు వాళ్ళు తెలంగాణ పేరుతొ కొట్టుకు చస్తున్న ఈ రోజుల్లో, రాయలసీమ వారిని బాగా ఆకట్టుకునే పాట.

4. రాయే .. రాయే .. రాయే .. రాయే .. రాయే .. సలోని ..
వినగానే మాస్ కు నచ్చే సాంగ్

5. హరోం హరోం హర .. హర హర హర..
బెస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ అల్భం ఫర్ మి ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.