అబద్దం

నేను రోజూ ఎన్నో అబద్దాలు ఆడుతుంటాను. నేను ఆడే ప్రతి అబద్దం నాకు ఆ క్షణంలో ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ? .. ఆ ఆనందం శాశ్వతమా అనేది నాకు అనవసరం.”

ఇది నిజమా ? అని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటే నాకోచ్చే సమాధానం “కాదు”. ఇది మరొక అబద్దం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in కన్‌ఫ్యూజన్, సెల్ఫ్ డబ్భా, just4FUN, Xclusive. Bookmark the permalink.