ఎన్నికలు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఎన్నికల అవసరం ఎంతైనా వుంది. మొన్నటి కాంగ్రెస్ విజయం వై.యస్.ఆర్ విజయం.

అన్ని పార్టీలు తెలంగాణకు సై అన్నాయి. కాని టైంకు ప్లేటు ఫిరాయించాయి.

ఎన్నికలు జరగవలసిన సమయం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.