ఫన్: టైం వేస్ట్

మనకు కావలసింది సరదాగా ఆనందంగా రోజులు గడవటం.

పనులనన్ని పక్కన పెట్టి ఒకప్పుడు రోజంతా క్రికెట్ చూడటం సో మచ్ ఫన్ గా వుండేది. ఇప్పుడు క్రికెట్ చూడటం అంటే అంత సేపు టైం వేస్ట్ చెయ్యలా అనిపిస్తుంది. మనోళ్ళు గెలిస్తే తర్వాత రోజు పేపర్లో చదివి ఆనందించడంతో సరిపెట్టుకుంటున్నాను. అతిగా టైం వేస్ట్ చేయడం ఫన్ అనుకుంటే పొరబాటు అని అర్ధం అవుతుంది..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.