‘కోటి’ కి ఎన్.టి.ఆర్ ఛాన్స్

బృందావనం ఆడియోలో నాకు బాగా నచ్చిన అంశం ఏదంటే ‘కోటి’ కి ఎన్.టి.ఆర్ ఛాన్స్. మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ లా ఇవి ఫిక్సింగ్ కామెంట్స్(సభాముఖంగా కోటి అడగటం, దానికి ఎన్.టి.ఆర్ ‘యస్’ అనడం) అనుకుంట.

నాకు బాగా ఇష్టమైన మ్యూజిక్ డైరక్టర్స్ లో కోటి ఒకరు. ఆయనకు ఎన్.టి.ఆర్ ఛాన్స్ అభినందించవలసిన విషయం. ఎక్కువ సినిమాలు చేస్తూ టాలెంట్ ను ప్రోత్సహించడంలో ఎన్.టి.ఆర్ ముందుండేలా వున్నాడు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.