కొమరం పులి సినిమాలో నాకు నచ్చిన ఒక పాయింట్

రుషి (ఋషి అని వ్రాస్తే ఖుషి అనుకుంటారని రుషి అని పెట్టాము) – ఈ సాంగ్ రికార్డింగ్ ఎంతో కష్టపడి చేసాము. ఎంతో ఖర్చు కూడా అయ్యింది. దానికి కారణం మాకు సినిమాలపై అనుభవం, సినిమా వాళ్ళతో పరిచయం లేకపోవడమే.

సాటి మనిషికి సహాయపడాలని అందరికీ వుంటుంది. కాని అది కొందరికే సాధ్యం. ఆ కొందరిలో పవన్ కళ్యాణ్ కచ్చితంగా ఒక్కడని మా అభిప్రాయం. ఆ అభిప్రాయానికి, పవన్ కళ్యాన్ ను ఒక మహాశక్తి గల మనిషిగా వుహించుకొని వ్రాసిన పాట అది.

మేము అనుకున్న పాయింట్స్ కొన్ని కొమరం పులి సినిమాలో టచ్ చేసాడు. like వాయు వేగాన, నీటి మార్గాన నడువగలడు వాడు. దానికి కావాల్సిన ఫౌండేషన్ మాత్రం దర్శకుడు ఇవ్వలేకపోయాడు.

కొమరం పులి సినిమాలో నాకు నచ్చిన ఒక పాయింట్ హిరో జననం. మానవుడు తన ఆదిపత్యం కోసం మితిమీరిన విన్యాసాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు రంగంలో దిగితే కాని సాల్వ్ కాదు. అదే విధంగా కొమరం పులి సినిమాలో హిరో జన్మిస్తాడు. అదే దేవుడు క్లైమాక్స్ లో హీరోకు పవర్ ఇస్తాడు. దర్శకుడు కన్విన్సింగ్ గా చెప్పలేకపోయాడు అనిపించింది. “జన్మ వింతైన, ఋణం కొంతైనా అవ్వగలడు వాడు .. ఋషి .. “ అని మా పాటలో వుంది.

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.