అభిప్రాయాలలో మార్పు

ఒకప్పుడు ఏ సినిమాపై నైనా నెగటివ్ రివ్యూ కనపడితే సర్రన కాలిపోయేది. ఇప్పుడు ఎంత నెగటివ్ రివ్యూ చదివినా చలనమే ఉండటం లేదు.

ఒకప్పుడు సినిమా రివ్యూలో సినిమా చూడకండి అని వుండకూడదు అనుకునేవాడిని. ఇప్పుడు ఎవడి ఇష్టం వాడిది, వాడిపై నాకు అధికారం ఎక్కడిది ? అని అనిపిస్తుంది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుసినిమా రివ్యూస్, సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.