ఆరెంజ్ ఫంక్షన్ లైవ్ లింకు

అందుబాటులో లేకపోతె ఆరాటం ఎక్కువ. అది దొరికే దాకా నెక్స్ట్ పనిని మొదలు పెట్టలేము. ఇంటర్నేట్ పుణ్యమా అని, దాతలు వుండాలి కాని అన్ని అరచేతిలోకి వచ్చేసాయి. మెగా ఫంక్షన్ లైవ్ వుంటే ఇండియా వున్నపుడు టి.వి లో చూడాలనే అనిపించేది కాదు. అమెరికాకు వచ్చాక ఏదో మిస్ అయిపోతున్నాము అని ఫీలింగ్. ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా లింకు ఇక్కడ.

You can watch here:
http://www.yupptv.com/maa_music_live.html

OR

You can read here:
http://cherryfans.com/orange-live-updates.html

Official Trailer::

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.