ఉల.. ఉలాల.. అలా చూస్తుంటేనే చాలా

ఉల.. ఉలాల.. అలా చూస్తుంటేనే చాలా … ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల …
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల … మాదే సీ లోనే సర్ఫింగ్ చేస్తుందిలా …

సిడ్నీ నగరం .. చేసే నేరం .. ఇన్నాళ్ళు .. నిన్ను దాచుంచింది …
సిగ్గే పడుతూ .. తప్పే తెలిసి … ఈ రోజైన .. చూపించింది …

this is the time to.. fall in love ..
fall in love .. o my love …
welcome to my heart ..
I am in love … I am in love .. you are my love ..

సిడ్నీ నగరం .. చేసే నేరం .. ఇన్నాళ్ళు .. నిన్ను దాచుంచింది …
సిగ్గే పడుతూ .. తప్పే తెలిసి … ఈ రోజైన .. చూపించింది …

this is the time to.. fall in love ..
fall in love .. o my love …
welcome to my heart ..
I am in love … I am in love .. you are my love ..

ఉల ఉలాల అలా చూస్తుంటేనే చాలా … ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల …
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల … మాదే సీ లోనే సర్ఫింగ్ చేస్తుందిలా …

సాగర తీరాన ఉదయంలా … ఏదో.. తాజా ఉల్లాసమే …
ఎంతో బాగుందే ఈ నిమిషం … సునామిలా.. సంతోషమే ..

తెలుసుకున్నది కొంచమే.. ఆ కొంచంలోనే ఎంతో నచ్చావే …
కలుసుకోమని ఆత్రమే… ఓ లావా లాగ లో లో పొంగిందే ..
ఇవ్వాళే .. రాలే .. పాత బాదే నిన్ను చూడ …

ఆ లేత అల్లర్లే లాగాయిలా .. నెల విడి పాదం అదిందిలా ..
అ ఏడు రంగుల్ని మార్చానిల … నాలో తాజా ప్రేమే ఆరంజ్ లా

అప్పుడే పుట్టిన పాప లా .. నువ్వు కొంత కాలం విచ్చినావుగా ..
ఇప్పుడే వచ్చిన శ్వాస లో .. నువ్వు చల్ల గాలి చల్లినావు గా ..
ఇవ్వాళే.. వాలే .. కొత్త మాయే నిన్ను చూడ ..

ఉల ఉలాల అలా చూస్తుంటేనే చాలా … ఇలా నా కళ్ళు నిన్నే చూస్తుండాల …
చాలా లవ్లీగా ఇలా రేపావు గోల … మాదే సీ లోనే సర్ఫింగ్ చేస్తుందిలా …

సిడ్నీ నగరం చేసే నేరం .. ఇన్నాళ్ళు నిన్ను దాచుంచింది …
సిగ్గే పడుతూ తప్పే తెలిసి … ఈ రోజైన చూపించింది …

this is the time to.. fall in love ..
fall in love .. o my love …
welcome to my heart ..
I am in love … I am in love .. you are my love ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.