హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ

హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ …
పో పో పోమ్మంటే నువ్వంటే పోనే పోదమ్మ..

ఎలా ఈరోజు నా కన్నుల్లో కలై వాలిందో నీ బొమ్మ ..
నిజంలా నిన్ను చూడందే ఊరుకోదమ్మ ..

నా మనసిది .. ఓ ప్రేమనది ..
నా గుండెతడి .. నీపై వెల్లువై పొంగినది ..

హలో రమ్మంటే .. హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ …
పో పో పోమ్మంటే నువ్వంటే పోనే పోదమ్మ..

ఎలా ఈరోజు నా కన్నుల్లో కలై వాలిందో నీ బొమ్మ ..
నిజంలా నిన్ను చూడందే ఊరుకోదమ్మ ..

24 కారట్ లవ్లీ ప్రేమ .. 24/7 నీపై కురిపిస్తున్న…
ఎంత నువ్వు నన్ను తిట్టుకున్న .. every second నీకై పడి చస్తున్న..

ఏడు రంగులుగా సులువుగా…
ఏడు రంగులుగా సులువుగా… వీడి వాడి పోనీ తెల్ల తెల్లనైన మనసిది ..
ఎన్నో కలలుగా విరిసిన పువ్వుల రుతువై నీకొరకై .. చూస్తున్నది ..

నువ్వంటే ఇష్టమంటుంది.. సరేలమంటూ వదిలిస్తే .. తప్పేముంది ..
ఓహో హొహ్

హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ …
పో పో పోమ్మంటే నువ్వంటే పోనే పోదమ్మ..

ఎలా ఈరోజు నా కన్నుల్లో కలై వాలిందో నీ బొమ్మ ..
నిజంలా నిన్ను చూడందే ఊరుకోదమ్మ ..
(RAP…)
Do we do we do we do we like that
Do we do we do we do we like this
Do we do we do we do we like that
Do we do we do we do we this
(oooooooooooo)

అందమైన కలను చూస్తూ ఉన్న ..అందులోన నేను నీతో ఉన్న ..
అంతు పొంచలేని అనందాన .. ఈ క్షణాన్ని నీకే సొంతమన ..

ఇది మనసుకి మాత్రమే తెలిసే ఫీలింగ్.. కావాలంటే చదువుకో మనసుతో ..
రంగం లాంటి నా ప్రేమ ఇది .. జీవనదిలా నిన్ను చేతులరగిమ్పెను నింపుకో ..
చెలి నువ్వెంత వద్దన్న ప్రేమగా పెరిగి పోతున్న ప్రేమలోన ఓఓ

హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ …
పో పో పోమ్మంటే నువ్వంటే పోనే పోదమ్మ..

ఎలా ఈరోజు నా కన్నుల్లో కలై వాలిందో నీ బొమ్మ ..
నిజంలా నిన్ను చూడందే ఊరుకోదమ్మ ..

నా మనసిది .. ఓ ప్రేమనది ..
నా గుండెతడి .. నీపై వెల్లువై పొంగినది ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.