ఆరెంజ్ లోగో ఛెంజ్

పెద్ద మార్పు కాదు కాని, పాత లోగోలో వున్న గజిబిజిని తొలగించారు.

కొత్త లోగో:

పాత లోగో:

BTW ఒక సినిమా డిజైనర్ చేత ఈ చిరుత లోగో చేయించి ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలోకి వదిలింది నేనే:

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా, Xclusive. Bookmark the permalink.