ఆరెంజ్ సాంగ్ – guitar played awesomely

ORANGE Lyrics:
01. ఉల.. ఉలాల.. అలా చూస్తుంటేనే చాలా

02. చిలిపిగా చూస్తావ్ అలా..

03. నేను నువ్వంటూ

04. హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ఈ ప్రేమ

05. ఓ రేంజ్ లవ్ ఇది ఓ బేబీ

06. రూబ రూబ .. హే రూబ రూబ ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా. Bookmark the permalink.