వై.యస్ తెలంగాణ ద్రోహి కాదు

ఎవరో తెలంగాణ నాయకుడు వై.యస్.ఆర్ తెలంగాణ ద్రోహి అనడం చదివా. అది నిజమా అంటే నాకొచ్చిన సమాధానం:

ప్రతివోడు రాజకీయం చేసేవాడే. తెలంగాణ ద్రోహులు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులే. మార్గం ఏదైనా కె.సి.ఆర్ కేంద్రం చేత తెలంగాణ పక్రియ మొదలుపెడతాం అనిపించాడు. తెలంగాణ నాయకులు అందరూ ఏకమై తెలంగాణ తెచ్చుకోవలసిన సమయంలో చంద్రబాబును విమర్శించడం, వై.యస్ ను విమర్శడంలో కాలక్షేపం చేయడం ఏమిటి ?.. చంద్రబాబు పవర్ లో లేదు. వై.యస్.ఆర్ లేరు. ఇప్పుడు ఎవరు అడ్డం ?

ఇటువంటి నాయకులకే ప్రజలు పట్టం కడుతున్నంత కాలం ఇటువంటి నాయకుల తప్పు కూడా లేదు అనిపిస్తుంది.

ఈ నాయకులంతా ఎవరో ఒకరిని బ్లేం చేస్తూ ఆ క్షణంలో తప్పించుకోవచ్చు. నిజానికి మనం వర్రీ కావాల్సిన పనిలేదు చదివి నవ్వుకోవడం తప్ప. Whoever it is, మనిషి దేవుడు లేడు, నేనే రారాజుని, నేను చెప్పిందే వేదం, నేను చేసిందే ఒప్పు అనుకున్న మరుక్షణం down fall ఖాయం.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.