పాపం ఎవరిది ?

పాపం ఎవరిది ?
స్వలాభాల కోసం ప్రజలను రెచ్చగొడుతున్న తెలంగాణ నాయకులదా ?
కేంద్రం తెలంగాన ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం లేదు అని అనగానే ప్లేటు ఫిరాయించిన సీమాంధ్ర నాయకులదా ?
పాపం ఎవరిదైనా శిక్ష అనుభవిస్తుంది మాత్రం, వారిని పెంచి పోషించిన ప్రజలే . అటు తిరిగి, ఇటు తిరిగి పాపాత్ములు ప్రజలేనా ?

రాజకీయ నాయకులు ఆడుతున్న ఈ హై డ్రామాను సీరియస్ గా తీసుకుంటే ఎమోషన్ కు గురి కావడం ఖాయం. ఈ విషయంలో రాంగోపావర్మ మాదిరి ఎమోషన్స్ కు గురి కాకూడదు. then we can enjoy the SHOW ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయం, Xclusive. Bookmark the permalink.