సినిమాలో వచ్చే ఆరెంజ్ సాంగ్స్ అర్డర్

ఆరెంజ్ సినిమాలో సాంగ్స్ ఏ అర్డర్ లో వస్తాయి అనేది ముందే తెలుసుకొవడం అదో తుత్తి. అలా తెలుసుకొవాలనుకునే వాళ్ళ కోసం:

1) ఉల.. ఉలాల.. అలా చూస్తుంటేనే చాలా

2) హలో రమ్మంటే వచ్చేసింద చెలి నీ పైన ప్రేమ

3) నేను నువ్వంటూ

4) రూబ రూబ .. హే రూబ రూబ ..(flashback)

5) రేంజ్ లవ్ ఇది బేబీ(పబ్ లో with genny.. after a bet )

6) చిలిపిగా చూస్తావ్ అలా.. (Montage song towards the climaxx..)

దీనికి తోడు బోనస్ గా ఇంకో సాంగ్ ఇచ్చాను అని హారిస్ హైరాజ్ చెప్పాడు. ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయం, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.