ఆరెంజ్ చూసేసాను ..

ఆరెంజ్ సినిమా రివ్యూతో నా సొంత అభిప్రాయలు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయడం యాదృచ్చికం. అంతర్లీనంగా నా ప్రస్తుత లక్ష్యం ఒక సినిమా కథ. కథను వ్రాసే నాలెడ్జ్, అనుభవం, టైం నాకు లేవు. ఫ్రెండ్ కథకు నా ఆలోచన్లను జొడిద్దాం అనే ప్రయత్నంలో నా కథ నేనే వ్రాసుకొవాలే తప్ప మన ఆలోచన్లను వేరే వాళ్ళపై రుద్దడం తప్పనే నిజం తెలుసుకున్నాను. ఈ బ్లాగులో వ్రాసే చెత్త(నా దృష్టిలో నిజాలు) అంతా నా రైటింగ్ స్కిల్స్, నా ఆలోచన్లను అభివృద్ది చేసుకొవడానికే. సత్యమే నా ఆయుధం అనేది నిజం.

సత్యమే నా ఆయుధం అని ఇక్కడ మార్చడానికి కారణం అక్కడ ఏమి పెడదాం అని ఆలోచిస్తుంటే వచ్చిన ఆలోచనే.

నిజం ఒక మహాశక్తి. ఆరెంజ్ సినిమాలో అదే చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది .. ఈ సినిమా గురించి మొత్తం వ్రాయడానికి రెండు మూడు రొజులు పట్టవచ్చు .. రేపు ఎలాను శెలవే కాబట్టి ఇప్పుడే మొత్తం ఫినిష్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను .. ఇది రివ్యూ కాదు .. ఇది టాక్ కాదు .. ఏం పేరు పెట్టాలో ఐడియా తట్టడం లేదు ..

ఆరెంజ్ సినిమా గురించి ఇక్కడ చదవండి ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుసినిమా రివ్యూస్, సినిమా, సెల్ఫ్ డబ్భా, just4FUN. Bookmark the permalink.