ప్రత్యర్దుల బలహీనతలే మా బలం – చంద్రబాబు

తెలుగుదేశం సపోర్టింగ్ జనాలను గమనిస్తే, వారెప్పుడూ ప్రత్యర్దుల చిన్న చిన్న బలహీనతలను భూతద్దంలో చూపిస్తూ వాటి మీదే ఎటాక్ చేస్తుంటారు. వారు చేసే ఎటాక్ ముందు, ప్రత్యర్డులు చేసే ఎటాక్స్ దిగదుడుపే. వారి దృష్టిలో అదే రాజకీయం.

వారి బాటే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది.

ప్రజలకు మేము ఏమి చేసాం అనేది ముఖ్యం కాదు. ప్రత్యర్దులకు ప్రత్యన్నమయం మేమే – ఇది చంద్రబాబు మాట. ఆ విధంగా తెలుగు ప్రజలకు నేనే దిక్కు అంటున్న చంద్రబాబు మాటల్లో నిజం లేకపోలేదు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.