నాగేంద్రబాబు ఆవేదనలో అర్దం వుంది ..

నిర్మాతను బ్రతికించండి అంటున్న నాగేంద్రబాబు ఆవేదనలో అర్దం వుంది. సినిమా పరిశ్రమ మొత్తం ఆ నలుగురి చేతుల్లోకి వెళ్ళిపొతుందనేది మరో నిజం. ఆ నలుగురి ప్రమేయం లేకుండా ఏ నిర్మాత కూడా తమ సినిమాను రిలీజ్ చేసుకొలేని పరిస్థితి.

ఆ నలుగురు ఏమంటారంటే “చిన్న నిర్మాతలు, మంచి సినిమాలు నిర్మించండి .. మేమే ముందుకు వచ్చి మీరడిగిన డబ్బులు ఇచ్చి కొనుక్కుంటాం”. చిన్న నిర్మాత చచ్చినట్టు అమ్మవలసిందే. సినిమాకు క్రేజ్ లేకపోతె చిన్న నిర్మాతకు చిప్పే గతి.

తనదాకా వస్తే కానీ, నాగేంద్రబాబుకు చిన్న నిర్మాతల బాదలు అర్దం కాలేదు. ఇప్పుడు కూడా, ఆ నలుగురిని ఏమీ అనలేక దర్శకులపై పడ్డాడనిపిస్తుంది. థియేటర్స్ పై హొల్డ్ లేని ప్రతి నిర్మాత చిన్న నిర్మాత క్రిందే లెక్క.

ఏ రంగంలో చూసుకున్నా ఆ నలుగురు వుంటారు. ఆవేదన చెందడం వలన లాభం లేదు. పరిస్థితులకు అనుగుణంగా స్థాయికి తగ్గట్టు నడుచుకొవాలి అని తెలుసుకున్న కొందరు తెలివైన దర్శకులు ఆ నలుగురితో చేతులు కలిపి పార్టనర్స్ గా లేదా లొబడి సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in నిజంకాకపోవచ్చు, వేరే వాళ్ళ అభిప్రాయం, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.