చంద్రబాబు దీక్ష విరమించాలి

చంద్రబాబు దీక్ష ఏ విధం గాను నమ్మ బుద్ది కావడం లేదు. కాని వార్తలు చదువుతుంటే నిజంగా రైతుల కోసం ప్రాణాలు అర్పిస్తాడేమే అనే విధంగా వుంది.

ఇది కేవలం పెద్ద డ్రామా అనిపించడానికి కారణం, ప్రభుత్వం ప్యాకేజ్ ను నిరసించే విధం నిరవరధిక దీక్ష మాత్రం కాదు.

తెలంగాణ ఇస్తానని , దానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు అంగీకరించినా కేంద్రం జాప్యం చేస్తుంది కాబట్టి KCR నిరవరధిక దీక్ష పూనుకోవడంలో అర్ధం వుంది. అది పెద్ద డ్రామా అయినా వేరే విషయం.

జగన్ 48 hours దీక్ష కూడా నిరసనతో కూడిన డిమాండ్. make sense.

ప్రభుత్వం ప్యాకేజ్ ప్రకటించాక కూడా నిరవరధిక దీక్ష makes NO sense. చంద్రబాబు దీక్ష విరమించాలి. ఇటువంటి నిరవరధిక దీక్ష ఏదో పోలవరం/చేవెళ్ల జాతీయ హోదాకు చేసుంటే బాగుండేది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in రాజకీయాలు, Xclusive. Bookmark the permalink.