తీన్‌మార్ ఆడియో – మై టాక్

1) మొదటిసారి కొత్త పాటలు వింటున్నప్పుడు పాత పాటలతో పొల్చుకుంటూ వినడం సహజం.
2) తీన్‌మార్ నిర్మాత గణేష్ “పవన్‌కల్యాణ్ సినిమాలలో ఇదే బెస్ట్ అల్భం” అని చెప్పాడు.

ఈ రెండు కొణాలలో వింటే, తీన్‌మార్ పాటలు అంత లేవు అనిపిస్తాయి. రెండు/మూడు సార్లు విన్న తర్వాత,

1) కారుణ్య పాడిన “వయ్యారాల జాబిల్లి” పాట వింటూనే వుండాలనిపించేలా వుంది.
2) శ్రీ రామచంద్ర పాడిన “గెలుపు తలుపులే” పాట సినిమా చూసే దాకా వినడం కష్టం.
3) “జగమేలు శివ శంకరా !” అనే పాట ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంద్రలోని ‘భం భం బోలే’ పాట, ఖలేజా సినిమాలోని “సదాశివా సన్యాసి” పాటలతో పొల్చుకొకుండా వినలేము. సినిమా చూసే దాకా పక్కన పెట్టేయవచ్చు.

మిగతా మూడు పాటలు ఒక రేంజ్‌లో వున్నాయి. అప్పుడే ద బెస్ట్ అనలేము కానీ, పవన్‌కల్యాణ్-మణిశర్మ నుంచి ఎక్సపెట్ చేసిన విధంగానే వున్నాయి.

సో రెండు పాటలు పక్కన పెట్టి, నాలుగు పాటలు లూప్‌లో సినిమా వచ్చేదాకా కుమ్మేయవచ్చు.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.