చిగురు బోనియ – my pick

డూబడూబడూబ డూబడూబడూబ డూబడూబడూబ డూబడూబ
డూబడూబడూబ డూబడూబడూబ డూబడూబడూబ డూబడూబ

చిగురు బోనియ .. వలపు తేనియ .. జింకలే చోకరీలు తస్సదియ్య ..
మెరుపు మరియా .. తుల్లేటి తానియ .. లవ్లీ లకుమలన్నీ మోగే మామ మియ్య

ringinna ringinna fallina ringina banginna make it so crazy..
freakinna freakinna come anna we gonna go with so crazy

ooooo ooooo

nanana nana nannaan na

aaa aaa aaa if u wanna move aa move aa..
aa aaa aa i m gonna do aa do aa

జిలుగు జూలియ. . చెంగావి చెల్సియ .. చొరవచూపి చేరువైతే చాంగుచెయ్య ..
సృజన సింతియ .. జులయో లేవేయ .. కళ్ళతోటే గిల్లుకూడ సోకులోయ్య ..

ఇట్టంగా పట్టైన .. గుట్టంగా కొట్టైన .. చుట్టంలా చుట్టేయ్ బేబి ..
చేజిక్కి చుంబైన .. షాపైన్ పొంగైన .. తైతిక్క రంగీల బేబి ..

u r my zoro. u r my zoro.. u r my zoro. u r my zoro.. yayayyyyyy
aaa aaa aaa if u wanna move aa move aa.. aa aaa aa i m gonna do aa do aa

మగువ మారియ .. రిహ్హన్న రోసియా .. చింగుచాంగు జింగుబాంగు చిందులేయ్య ..
సుహాన సిసిలియా .. బహాన భూలియ .. సడేమియా హడావిడికి తాళమేయ్య ..

ఇట్టంగా పట్టైన .. గుట్టంగా కొట్టైన .. చుట్టంలా చుట్టేయ్ బేబి ..
చేజిక్కి చుంబైన .. షాపైన్ పొంగైన .. తైతిక్క రంగీల బేబి ..
understand the realness ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా. Bookmark the permalink.