ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..

హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …
హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …
హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …
హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …
హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …

ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ..

ఈ కొండపై మాకండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది ..
వేదాలనే విరచించిన శ్రీ వ్యాస పీటమై నిలిచింది ..

అలక నంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం ..
ఉష్ణ కుండ జల దారాలలో హరి భక్తుల స్నానం ..
జ్ఞానం , మోక్షం మొసగే వైకుంఠం ..

హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం …
ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ..

హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం … యా ..యా ..యా
జై బోలో బద్రీనాథ్ ..జై బోలో ..బోల్ ..బోల్ ..బోల్ ..
జై బోలో బద్రీనాథ్ ..జై బోలో ..బోల్ ..బోల్ ..బోల్ ..

ఆ …యా …యా .. దినక్ దిన్ …

హరి పాదం అడుగున గంగ .. కలి పాపం తను కడగంగా ..
హరి పాదం అడుగున గంగ .. కలి పాపం తను కడగంగా ..

కనులే కనలేని విరజానది ఇలా దిగి రాగ ..
కలలా కనిపించే జల దార సరస్వతి పొంగ ..

సుడులు తిరిగి వాడిగా వురుకులేత్తగా
చాదులు కడిగి పుణ్య ఫలమునివ్వగా
శ్రుతులు గ్రుతులు జాతులు గతులు చెలరేగా యా …ఆ ..యా ..యా …

ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ..

రి ప సి దాస ప స రి ప రి ప సి ప స రి స
వుయ్యి య .. వుయ్యి ..య .. కువ్వ ..కువ్వ ..కువ్వ ..వుయ్యా ….

కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం ..
కర్మలకే బ్రహ్మ కపాలం జన్మలకే పాప వినాశం ..

వ్యాసం , ఇతిహాసం ఆ వ్యాసుడు ప్రవచిన్చంగా
కాంతం గణపతిడై కురు చరితము విరచిన్చంగా
యజ్జుసామురుక్ అదర్వ శాకలుగా ఆ ఆ .యా …యా …

ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ..

ఈ కొండపై మాకండగా ఆ విష్ణు పాదమే వెలసింది
వేదాలనే విరచించిన శ్రీ వ్యాస పీటమై నిలిచింది

అలక నంద జల సంగీతం శ్రీహరి నామం
ఉష్ణ కుండ జల దారాలలో హరి భక్తుల స్నానం
జ్ఞానం , మోక్షం మొసగే వైకుంఠం

ఓంకారేశ్వరి శ్రీహరి నగరి ఇదిగోరా బదిరి ..
వైకుంఠేశ్వరి సిరికి నగరి అదిగో మహిమగిరి ..

హరి ఓం .. హరి ఓం … హరి ఓం … యా ..యా ..యా
జై బోలో బద్రీనాథ్ ..జై బోలో ..బోల్ ..బోల్ ..బోల్ ..
జై బోలో బద్రీనాథ్ ..జై బోలో ..బోల్ ..బోల్ ..బోల్ ..

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in తెలుగుమూవీస్ సాంగ్స్ లిరిక్స్, సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.