నరఘోష తప్పించుకొవడం కష్టం

Dhanush: Supser Star in the hospital.he is rocking. This pic is for his fans. please continue your routine life.don’t believe rumors.

రూమర్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు ? ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు ? దాని వలన వారికొచ్చే లాభమేమిటి ?

దానికి నా సమాధానం:
మనకు ఇష్టమైన వాళ్ళపై వచ్చే రూమర్స్ నిజం కాదు అని ఇగ్నోర్ చేస్తూ, ఇష్టం లేని వాళ్ళపై వచ్చే రూమర్స్ నిజం అన్నట్టుగా ప్రచారం చెయ్యడం మనలో వుండే సహజమైన శాడిజం. ఆ రూమర్స్ నమ్మే వాళ్ళే కాదు, వాటి గురుంచి డిస్కస్ చేసే ప్రతి ఒక్కరూ రూమర్స్ స్ర్పెడ్ చేసే వాళ్ళ క్రిందే వస్తారు.

ఇక సూపర్ రజనీకాంత్ అంటే ఇష్టంలేని వాళ్ళెవరు, అంటారా ? వ్యక్తి ఎవరైనా, అనూహ్యమైన ఇమేజ్ సంపాదిస్తే ఆ వ్యక్తిపై ఈర్ష్య సహజం. ఆ వ్యక్తిపై ఒక రకమైన సానుభూతి న్యూస్ వింటే కాని ఆ ఈర్ష్య చల్లారదు. దీనినే నరఘోష అని కూడా అంటారు. సెలబ్రీట్స్ కు ప్రజల నుంచి పొందే నీరాజనలతో పాటు ఇటువంటి ఘోరమైన రూమర్స్ భరించవలసి వుంటుంది.

ప్రకటనలు

About a2zdreams

No Rules .. No Restrictions ..
This entry was posted in సినిమా, Xclusive. Bookmark the permalink.